KT Kuntatyönantajat

Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2018Kunta-alan sopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos helmikuun alussa, jolla saatiin aikaan työrauha. Sopimuskausi on kaksi vuotta ja kaksi kuukautta, ja se päättyy maaliskuun lopussa vuonna 2020.

Toimintavuonna keskeinen tavoite oli työllisyyden parantaminen niin työmarkkinaratkaisuissa kuin muussa edunvalvonnassa. Suomen työllisyysaste parani ja työttömyydestä aiheutuvat menot alenivat. Kuntatyönantajien työttömyysvakuutusmaksuja voitiin alentaa.
KT oli mukana vuoden aikana ajamassa Kuntatyönantajien etua työmarkkinakeskusjärjestönä yli sadassa kaksi- ja kolmikantaisessa työryhmässä ja organisaatiossa.
Vuonna 2018 osallistuttiin sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja annettiin muutostukea uudistuksen toteuttamiseksi, vaikka hallituksen esitys raukesi keväällä 2019. Vuoden 2018 vuosikertomus on luettavissa myös osoitteessa vuosikertomus.kt.fi

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 2019-002
Vuosi 2019

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko