KT:n julkaisut

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n opetusalan työehtosopimus 2017-2018

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n opetusalan työehtosopimus 2017-2018

AVAINOTES:iä sovelletaan Avaintyönantajat AVAINTA ry:n opetusalan toimialalla.
2017. ISBN 978-952-7231-02-9

Hinta 13.00 €

 


Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus 2017-2018

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus 2017-2018

AVAINTES:iä sovelletaan Avaintyönantajat AVAINTA ry:n toimialalla.
2017. ISBN 978-952-7231-00-5

Hinta 13.00 €

 


Henkilöstön asema palvelutuotannon muutoksissa. Opas kunnallisille esimiehille

Henkilöstön asema palvelutuotannon muutoksissa. Opas kunnallisille esimiehilleKunnan oman toiminnan ja kuntien välisen yhteistyön kehittäminen edellyttää tavoitteellista henkilöstöpolitiikkaa.
2010

Hinta 9.00 €

 


Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa

Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa

Julkaisussa kerrotaan kahdeksassa kunnassa toteutetusta henkilöstövoimavarojen hallinnan kehittämishankkeesta. Se perustuu 160 henkilölle tehtyyn haastatteluun ja henkilöstöjohdolle tehtyjen kyselyjen tuloksiin.

Toimituskulut 3 e/kpl.

Hinta 0.00 €

 


Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2017

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2017

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) piirissä on 17 000 kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää lääkäriä.
2017. ISBN 978-952-293-434-5

Hinta 13.00 €

 


Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus 2017

Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus 2017

Näytttelijöiden kunnallinen työehtosopimus koskee kaupunginteattereissa työskenteleviä näyttelijöitä.

Sopimuksen piirissä on noin 120 näyttelijää.

Hinta 7.00 €

 


Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piirissä on 62 000 opettajaa.
He työskentelevät peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuskeskuksissa,
ammattikorkeakouluissa sekä kansalais- ja työväenopistoissa.
2017. ISBN 978-952-293-432-1

Hinta 13.00 €

 


Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piirissä on 24 000 palkansaajaa.
2017. ISBN 978-952-293-436-9

Hinta 11.00 €

 


Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2017

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2017

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piirissä on 9 000 työntekijää.
2017. ISBN 978-952-293-438-3

Hinta 11.00 €

 


Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on kunta-alan suurin sopimusala.
2017. ISBN 978-952-293-430-7

Hinta 15.00 €

 


Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas

Kunnallisen esimiehen työsuhdeopasSisällöltään ja ilmeeltään päivitetty Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas on ilmestynyt. Se korvaa vuonna 2008 ilmestyneen oppaan.
2015. ISBN 978-952-293-315-7

Hinta 8.00 €

 


Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas

Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopasSisällöltään ja ilmeeltään päivitetty Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas on ilmestynyt. Se korvaa vuonna 2008 ilmestyneen oppaan.
2015. ISBN 978-952-293-275-4

Hinta 8.00 €

 


Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2017

Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2017

Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset koskevat kaupunginorkestereissa työskenteleviä muusikkoja ja kapellimestareita.
2017. ISBN 978-952-293-440-6

Hinta 7.00 €

 


Kunnalliset palkat ja henkilöstö, syyskuu 2016

Kunnalliset palkat ja henkilöstö, syyskuu 2016

Tilastoesitteessä kerrotaan tilastotietoa kunta-alan henkilöstöstä ja palkkauksesta. Tilastotiedot perustuvat pääosin Tilastokeskuksen kuntasektorin lokakuun 2015 palkkatilastoon.
2016

Hinta 0.00 €

 


Kuntatyö 2010. Kunta kilpailukykyiseksi työnantajaksi. Kuntajohdon tietopaketti

Kuntatyö 2010. Kunta kilpailukykyiseksi työnantajaksi. Kuntajohdon tietopakettiTähän tietopakettiin on koottu konkreettisia toimenpiteitä, joita toteuttamalla kunnat ja kuntayhtymät voivat itse ryhtyä parantamaan kilpailukykyään työnantajina.
2003. ISBN 951-755-998-4
Kuntatyö 2010. Kuntatalouden kehitysarvio vuoteen 2011

Kuntatyö 2010. Kuntatalouden kehitysarvio vuoteen 2011Julkaisussa esitetään Suomen Kuntaliitossa keväällä 2005 laadittu arvio kuntien ja kuntayhtymien talouden kehityksestä vuoteen 2011.
2005. ISBN 952-213-007-9
Millä eväillä työurat nousuun?

Millä eväillä työurat nousuun?Julkaisuun on koottu tietoa ja toimenpiteitä työssä jatkamisen tukemiseksi ja työurien pidentämiseksi. Tarvittavat toimenpiteet koskevat johtamista, esimiestyötä ja työyhteisön kehittämistä, työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa sekä innovatiivisten työaikajärjestelmien käyttöä.
2015. ISBN 978-952-293-266-2
Opas ammatillisten oppilaitosten esimiehille

Opas ammatillisten oppilaitosten esimiehillePalvelusuhdeoppaan tarkoituksena on palvella ammatillisten oppilaitosten esimiehiä ja palkka- ja henkilöstöhallinnossa työskenteleviä opetushenkilöstön palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa.
2013. ISBN 978-952-213-991-7

Hinta 11.00 €

 


Paikallinen sopiminen kunta-alalla, opas kuntatyönantajille

Paikallinen sopiminen kunta-alalla, opas kuntatyönantajille

KT:n opas paikallisesta sopimisesta ilmestyy päivitettynä huhtikuussa 2017.
Kunta-alalla on kaikista maamme sopimusaloista laajimmat
mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen. Paikallinen sopiminen
voi parantaa tuloksellisuutta, palveluiden saatavuutta ja turvata
työpaikkoja.
2017. ISBN 978-952-293-486-4

Hinta 8.00 €

 


Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseenSuositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen antaa pohjan kehittää kunnan omaa raportointia, tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä.
2013. ISBN 978-952-293-059-0

Hinta 3.00 €